TemaEl i Tumba AB

TemaEl i Tumba AB etablerades 2007 och har en bred kunskap inom el- och datanätverk. TemaEl utför arbeten i hela Stockholms län.

Vi erbjuder dig som kund kompletta elinstallationer och dokumentation med hög kvalité och snabb service. Samarbetet mellan elektriker och kund är nära för att säkerställa att båda parter är nöjda.  

Våra anställda är välutbildade, certifierade och uppdaterade kring lagar och regler som säkerställer en säker och uppdaterad elinstallation. Du som kund kan därför vara lugn och trygg i att din installation går rätt till och är lagenlig. Vi arbetar med den modernaste tekniken för att säkerställa att kostnaderna för installation, drift och underhåll är så låga som möjligt.

Företaget har sedan tre år tillbaka AAA i Soliditets kreditvärderingssystem

© Copyright Temael i Tumba AB